Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Ubezpieczenia społeczne
System emerytalny
Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne System emerytalny Prawo pracy

Naliczanie składki podstawowej na PPE od zasiłku macierzyńskiego

2013-11-19

Pracownik przebywa na zasiłku macierzyńskim – kwota zasiłku macierzyńskiego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednak składki emerytalne i rentowe są finansowe z Budżetu Państwa – czy powinniśmy od kwoty zasiłku macierzyńskiego naliczać składkę podstawową na PPE?

Zgodnie z art. 24 ustawy o PPE składkę podstawową finansuje pracodawca. Kwota wypłacanej składki nie może natomiast przekroczyć 7% wynagrodzenia uczestnika. Z kolei definicja wynagrodzenia została sprecyzowana w art. 2 pkt. 15 ustawy o PPE, zgodnie z którą wynagrodzeniem jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust.1 tej ustawy. Powyższe oznacza, jak wskazano powyżej, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 tejże ustawy. Natomiast art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że poprzez przychody osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy należy rozumieć przychody zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsyłając tym samym do definicji przychodu ze stosunku pracy określonej w ustawie roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust.1 w/w ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Źródłami przychodów są między innymi przychody ze stosunku pracy czy przychody określone w w/w ustawie jako inne. Zgodnie z art. 20ust. 1 w/w ustawy zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych (w tym macierzyński) należą do katalogu innych przychodów, natomiast nie należą do przychodów ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 tejże ustawy. Z uwagi na powyższe, od otrzymywanej przez pracownika kwoty zasiłku macierzyńskiego nie należy naliczać i odprowadzać składki podstawowej na PPE.

Stan prawny: 19 listopada 2013 roku

Autor: Anna Wijkowska, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.

Podstawa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 13 października 1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych

Zapisz się na nasz mailing
Poleć znajomemu