Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Ubezpieczenia społeczne
System emerytalny
Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne System emerytalny Prawo pracy

Potrącenie składki dodatkowej na PPE z zasiłku chorobowego

2013-09-04

Pracownik jest chory cały miesiąc i ma wypłacany tylko zasiłek chorobowy – składka podstawowa na PPE nie będzie naliczona ponieważ nie wystąpi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale czy można z zasiłku potrącać składkę dodatkową na PPE?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż art. 25 ust. 5 ustawy o PPE wprowadza zasadę, zgodnie z którą składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia wyłącznie po jego opodatkowaniu. Zgodnie z definicją zawartą w słowniczku ustawy o PPE wynagrodzenie to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy. Pojęcie wynagrodzenia jest utożsamiane z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z ustawą systemową. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, w tym zasiłek chorobowy czy macierzyński należą do katalogu innych przychodów, natomiast nie należą do przychodów ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 tejże ustawy. Z uwagi na powyższe, z otrzymywanego przez pracownika zasiłku chorobowego nie jest możliwe, zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, potrącanie składki dodatkowej na PPE.

Stan prawny: 4 września 2013 roku

Autor: Anna Wijkowska, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" sp. k.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,; Ustawa z dnia 13 października 1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych

Zapisz się na nasz mailing
Poleć znajomemu