Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Ubezpieczenia społeczne
System emerytalny
Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne System emerytalny Prawo pracy

Nasze doświadczenie

Serwis doradcappe.pl prowadzony jest pod patronatem Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., która posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej pracodawcom przy tworzeniu i prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Pracownicy Kancelarii współtworzyli kilkadziesiąt pracowniczych programów, tak w formie pracowniczego funduszu emerytalnego, umowy ubezpieczenia czy też umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego, zarówno u pracodawców, u których działają organizacje związkowe, jak też w podmiotach bez takich przedstawicielstw pracowników. Ponadto, Kancelaria posiada doświadczenie w tworzeniu świadczeń emerytalnych w dużych przedsiębiorstwach o skomplikowanej strukturze wielooddziałowej.

Cechą wyróżniającą Kancelarię jest zakres usług świadczonych na rzecz pracodawców, które nie ograniczają się wyłącznie do kwestii formalnych związanych z weryfikacją umów składających się na PPE czy też reprezentacją klienta przez Komisją Nadzoru Finansowego, ale obejmują także szerokie spektrum innych obszarów związanych z praktycznym funkcjonowaniem PPE np. pomoc w procesie wyboru podmiotu zarządzającego PPE, negocjacje z reprezentacją pracowników lub podmiotem zarządzającym, czy wreszcie komunikację z pracownikami i wsparcie w bieżącej obsłudze PPE. W praktyce naszym Klientem są najczęściej Departamenty Kadr oraz Departamenty Prawne podmiotów, z którymi współpracujemy.

Kancelaria jest również jednym z niewielu podmiotów w Polsce, które oprócz praktycznego codziennego doradztwa w ramach PPE we wszystkich formach, zajmuje się również publikacjami i rozważaniami teoretycznymi w tym zakresie. Prawnicy Kancelarii, w tym w szczególności radca prawny Marcin Wojewódka, publikują w prasie fachowej np. takiej jak „Monitor Prawa Pracy”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Rzeczpospolita” artykuły i opracowania w zakresie PPE. Ponadto, radca prawny Marcin Wojewódka wraz z dr Alicją Kopeć są autorami pierwszego w Polsce „Komentarza do ustawy o pracowniczych programach emerytalnych”, którego pierwsze wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa C.H. Beck już w 2005 roku. W 2011 roku Marcin Wojewódka obronił w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie rozprawę doktorską na temat „Pracownicze programy emerytalne jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania” uzyskując tym samy tytuł doktora nauk ekonomicznych. Praca ta została wyróżniona II nagrodą w konkursie na najlepsze prace doktorskie i magisterskie w konkursie pod Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kancelaria posiada doświadczenie w:
• Doradztwo w zakresie wypracowania zasad PPE - pomoc w wyborze rodzaju i
konstrukcji zasad świadczenia emerytalnego (forma PPE, warunki uczestnictwa, dostępne fundusze itp.)
• Doradztwo w wyborze podmiotu zarządzającego - szukając podmiotu, który spełni wymagania pracodawcy, a nie oferowanego standardowego produktu dostępnego dla wszystkich – prowadzenie lub współprowadzenia
• Przygotowanie projektów umów oraz innych dokumentów składających się na PPE w tym w szczególności :

- Negocjacje z podmiotem zarządzającym oraz doprowadzenie do zawarcia umowy zabezpieczającej należycie interesy pracodawcy,

- Negocjacje ze związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników


• Reprezentację pracodawcy przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w postępowaniu o wpis PPE do rejestru programów
• Przygotowanie lub opiniowanie materiałów komunikacyjnych dotyczących wdrażanego świadczenia
• Pomoc w przygotowaniu oraz wdrożeniu procedur administracyjnych dotyczących PPE
• Prowadzenie prezentacji i komunikacji dla zarządów, związków zawodowych oraz pracowników lub ich wybranych grup na temat wdrażanego świadczenia PPE
• Monitorowanie funkcjonowania świadczenia w postaci:

 - okresowych ocen funkcjonowania PPE,

 - monitorowania działalności podmiotu zarządzającego,

 - pomocy pracodawcy w przypadku renegocjacji umów składających się na świadczenie (z podmiotem zarządzającym oraz z pracownikami),

 - reprezentacja pracodawcy w postępowaniach przed KNF,

 - reprezentacja pracodawcy w czasie ewentualnych kontroli oraz postępowań sądowo-administracyjnych związanych z PPE


• Bieżące informowanie pracodawców o zmianach w otoczeniu prawnym oraz podatkowym dotyczącym PPE
• Reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z PPE z pracownikami i przedstawicielami pracowników

 

Zapisz się na nasz mailing
Poleć znajomemu